Felmérések

Ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk, el kell végeznünk a diagnosztikát. Állapotfelméréseink ezt a célt szolgálják.

Légzésfelmérés

Képet kapunk a légzés hatékonyságáról. Rákérdezünk tipikus tünetekre, rávilágítunk összefüggésekre. Kitűzzük az irányt a fejlődéshez vezető úton.
Légzésfelmérés

Mozgásfelmérés

A CES/PES* program alapján a MOVEon csapat által kidolgozott vizsgálati módszer a mozgásbeli diszfunkciók alap szintű feltárására/kiszűrésére. Néhány gyakorlatból álló félórás felmérés, mely rámutat az esetleges egyensúlyi eltolódásokra vagy helytelen mozgási szokások okozta eltérésekre. Tartalmaz alsó és felső végtagi gyakorlatokat, egyensúlyi feladatot és egy általános állóképességi tesztet.

* CES/PES program: Az NASM (National Academy of Sports Medicine, USA) képzési rendszerében megszerezhető képesítések
PES: Performance Enhancement Specialization
CES: Corrective Exercise Specialization

Mozgásmotivációs kérdőív

Pár kérdésből álló kérdőívünk kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe, de sokat segít, hogy fel tudjuk mérni, mire van igény, hol volt korábbi elakadás, miben érzi a kitöltő a korábbi sikerek vagy kudarcok okait. Képet kapunk a munkatársak és a cég aktív életmóddal való kapcsolatáról, mozgáshoz fűződő motivációjáról (aktivitási szint, igény, motiválatlanság okai, motivációs lehetőségek), valamint a céges well-being mozgásprogramokra való általános nyitottságról.

Mozgásmotivációs kérdőív​

Mozgásmotivációs elemzés és mozgásfelmérés – MM&MA Program

A MOVEon Project csapat által kidolgozott két pillérű program:

  1. Motivation for Movement (MM) mozgásmotivációs anonim kérdőív
  2. Movement Analysis (MA), mozgás- és mozgásállapot felmérés

A program kettős célt szolgál:

egyrészt a munkatársak figyelmét az aktív életmóddal kapcsolatos tudatosságra és felelősségre irányítja (rendszeres mozgás, mint elérhető vállalati well-being szolgáltatás),

másrészt a cégvezetés képet kap a kollegák állapotáról, motivációjáról és motiválhatóságáról a mozgás, mint egészséges életmód vállalati értékként való megjelenítése kapcsán.